19. 11. 2019  13:28 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti využitia WSN na monitorovanie parametrov prostredia v priemysle
Názov témy anglicky: Possibilities of using WSN to monitor environmental parameters in industry
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Igor Halenár, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Igor Halenár, PhD.
Abstrakt: Študent Erik Strunga 1. Vykonajte analýzu problémovej oblasti. 2. Opíšte možné spôsoby realizácie WSN sietí a možnosť monitorovania parametrov prostredia v praxi. 3. Na základe zistených skutočností navrhnite prenosovú infraštruktúru siete. 4. Implementujte návrh siete v laboratórnom prostredí. 5. Zhodnoťte navrhované riešenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.