14. 11. 2019  6:55 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Implementácia odmeriavacieho systému pre 3 osovú cnc frézovačku riadenú pomocou modulu arduino
Názov témy anglicky: Implementation of measuring system for 3 axis CNC milling machine controlled by arduino module
Stav témy: schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Štefan Šimon
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Štefan Šimon
Abstrakt: 1. Analyzujte možnosti merania polohy vretena 2. Navrhnite systém merania polohy 3. Navrhnite konštrukčné riešenie a aplikujte ho na cnc frézovačke 4. Implementujte algoritmus systému merania 5. Overte funkčnosť navrhnutého riešeniaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.