9. 12. 2019  8:21 Izabela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Implementácia normy STN EN ISO 45 001 do zavedeného systému BOZP vo vybranom podniku
Název tématu anglicky: Implementation of the STN EN ISO 45 001 standard into the established OSH system in the selected company
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Alica Pastierová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Alica Pastierová, PhD.
Abstrakt: Cieľom BP bude vypracovať návrh na implementáciu normy STN EN ISO 45 001do stávajúceho systému BOZP vo vybranom podniku.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-IBE integrovaná bezpečnosť

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.