21. 11. 2019  16:58 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh riadenia modelu angulárneho robota
Názov témy anglicky: Design of control system for model of angular robot
Stav témy: schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Štefan Šimon
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Štefan Šimon
Abstrakt: 1 Analyzujte možnosti riadenia 2 Navrhnite systém riadenia (HW,SW) 3 Implementujte algoritmus riadenia 4 Overte funkčnosť algoritmu riadeniaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.