13. 12. 2019  5:59 Lucia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh váhy pre meranie zostatkovej hmotnosti materiálu pre 3d tlač
Názov témy anglicky: Design of balance for measuring residual weight of material for 3d printing
Stav témy: schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Štefan Šimon
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Štefan Šimon
Abstrakt: 1 Analyzujte možnosti váženia zostatkového materiálu 2 Navrhnite konštrukčné riešenie a analyzujte ho pomocou MKP 3 Navrhnite algoritmus váženia a implementujte ho do modulu ARDUINO 4 Realizujte navrhnuté riešenie a otestujte jeho funkčnosťObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.