Oct 28, 2020   9:37 a.m. Dobromila
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Materiálová a energetická bilancia lyofilizátora
Title of topic in English: Mass and energy balances of lyophilization
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Lyofilizácia je dôležitá jednotková operácia výroby aseptických parenterálnych liekov. Prebieha pri nízkom tlaku (cca 10 Pa) a nízkej teplote (-20 C). Náklady na zabezpečenie vákua a chladu ako aj dlhé trvanie procesu sú hlavnými dôvodmi ekonomickej náročnosti tejto operácie. Cieľom bakalárskej práce bude vyhodnotiť základné materiálové a energetické bilancie lyofilizácie, posúdiť možnosti jej zefektívnenia napr. zlepšením izolácie alebo úpravou podmienok procesu, ktoré zabezpečia skrátenie trvania sušenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.