17. 11. 2019  8:04 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh systému pre monitorovanie výšky hladiny kvapaliny vo valcovom zásobníku
Názov témy anglicky: The proposal of the system for monitoring the level of liquid in a cylindrical reservoir
Stav témy: schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Eva Labašová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Eva Labašová, PhD.
Abstrakt: 1. Opíšte priame a nepriame metódy na meranie výšky hladiny v nádobách 2. Urobte prehľad snímačov, ktoré sa používajú na merania výšky hladiny v nádobách, stručne charakterizujte ich princípy. 3. Návrh a konštrukcia zvoleného snímača a modelu zásobníka 4. Zhodnotenie navrhnutého riešeniaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.