20. 11. 2019  17:40 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a realizácia chladnenia výrobnej haly adiabatickou vežou B.A.C.
Názov témy anglicky: Proposal and realization of cooling of production hall using adiabatic tower B.A.C.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Igor Halenár, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Igor Halenár, PhD.
Abstrakt: Pre študenta: Matúš Barka Špecifikácia zadania: 1. Analyzujte možnosti úpravy privádzaného vzduchu do výrobných priestorov v priemyselnom prostredí. 2. Popíšte aktuálny stav v konkrétnom zariadení a uveďte možnosti chladenia výrobnej haly. 3. Na základe zistených skutočností navrhnite systém chladenia s požadovanými parametrami. 4. Realizujte zvolený spôsob v praxi, vytvorte riadiaci program a otestujte v reálnych podmienkach 5. Zhodnoťte navrhnuté riešenieObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.