21. 11. 2019  14:21 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie rekombinantnej katalázy-peroxidázy na prípravu prírodných aróm
Názov témy anglicky: Application of recombiannt catalase-peroxidase for preparation of natural aroma chemicals
Stav témy: schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Abstrakt: Téma je zameraná v prvom rade na prípravu vanilínu z izoeugenolu pomocou enzýmom katalyzovaného štiepenia dvojitej väzby na bočnom reťazci substrátu. Cieľom bude na základe doterajších skúseností, literárnej rešerše a experimentálneho štúdia nájsť podmienky reakcie poskytujúce maximálnu selektivitu a konverziu reakcie. Na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné zamerať sa aj na skúmanie tvorby produktov neselektívneho štiepenia a oxidácie substrátu a medziproduktov reakcie tvorby vanilínu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BIOTE biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.