22. 2. 2020  9:44 Etela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Využitie rekombinantnej katalázy-peroxidázy na prípravu prírodných aróm
Název tématu anglicky: Application of recombiannt catalase-peroxidase for preparation of natural aroma chemicals
Stav tématu: schváleno (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Abstrakt: Téma je zameraná v prvom rade na prípravu vanilínu z izoeugenolu pomocou enzýmom katalyzovaného štiepenia dvojitej väzby na bočnom reťazci substrátu. Cieľom bude na základe doterajších skúseností, literárnej rešerše a experimentálneho štúdia nájsť podmienky reakcie poskytujúce maximálnu selektivitu a konverziu reakcie. Na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné zamerať sa aj na skúmanie tvorby produktov neselektívneho štiepenia a oxidácie substrátu a medziproduktov reakcie tvorby vanilínu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-BIOTE biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.