Nov 19, 2019   1:19 p.m. Alžbeta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie rekombinantnej katalázy-peroxidázy na prípravu prírodných aróm
Title of topic in English: Application of recombiannt catalase-peroxidase for preparation of natural aroma chemicals
State of topic: approved (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Summary: Téma je zameraná v prvom rade na prípravu vanilínu z izoeugenolu pomocou enzýmom katalyzovaného štiepenia dvojitej väzby na bočnom reťazci substrátu. Cieľom bude na základe doterajších skúseností, literárnej rešerše a experimentálneho štúdia nájsť podmienky reakcie poskytujúce maximálnu selektivitu a konverziu reakcie. Na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné zamerať sa aj na skúmanie tvorby produktov neselektívneho štiepenia a oxidácie substrátu a medziproduktov reakcie tvorby vanilínu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-BIOTE Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.