16. 11. 2019  0:43 Agnesa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza životnosti reaktorových ocelí
Název tématu anglicky: Analysis of reactor pressure vessel lifetime using positron annihilation spectroscopy techniques
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Abstrakt: 1. Vykonať rešerš prác v danej oblasti. 2. Identifikácia a popis faktorov vplývajúcich na životnosť reaktorových ocelí VVER-440. 3. Zoznámiť sa sa metódou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie. 4. Na základe meraní vybraných ocelí pomocou PAS LT analyzovať a porovnať typ a koncentrácie radiačne indukovaných defektov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-JI Jadrové inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.