Nov 19, 2019   1:37 p.m. Alžbeta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza životnosti reaktorových ocelí
Title of topic in English: Analysis of reactor pressure vessel lifetime using positron annihilation spectroscopy techniques
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Summary: 1. Vykonať rešerš prác v danej oblasti. 2. Identifikácia a popis faktorov vplývajúcich na životnosť reaktorových ocelí VVER-440. 3. Zoznámiť sa sa metódou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie. 4. Na základe meraní vybraných ocelí pomocou PAS LT analyzovať a porovnať typ a koncentrácie radiačne indukovaných defektov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
B-JFI Nuclear and Physical Engineering B-JFI-JI Nuclear Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.