Apr 4, 2020   1:21 a.m. Izidor
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Matematické a experimentálne modelovanie nehomogénnej lyofilizácie
Title of topic in English: Mathematical and experimental modelling of inhomogeneous lyophilzation
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.
Summary: Lyofilizácia je dôležitá jednotková operácia výroby aseptických parenterálnych liekov. Známym ale stále nedostatočne pochopeným problémom pri lyofilizáčnom sušení je rozdielna rýchlosť sušenia v rôznych miestach lyofilizátora. Cieľom diplomovej práce bude skombinovať experimentálne merania s teoretickou analýzou procesu, pochopiť a kvantifikovať vplyv hustoty uloženia vialiek na rýchlosť sušenia a navrhnúť praktické opatrenia na zlepšenie homogénnosti sušenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.