Nov 13, 2019   8:44 a.m. Stanislav
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Webaplikácia pre vizualizáciu údajov
Title of topic in English: Web application for data visualisation
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Summary: V súčasnosti je možné nájsť na internet veľké množstvo rôznorodých dát. Keďže každý dataset má inú štruktúru a význam, bolo by ťažké automatizovane vyhodnotiť vhodnú vizualizáciu na základe analýzy dát, a preto je tu potrebné rozhodnutie človeka. Cieľom práce by malo byť umožniť používateľovi web aplikácie zvoliť spôsob vizualizácie (mapa/graf/...) a tiež vstupné údaje pre vizualizáciu. Úlohy: 1. Naštudujte a otestujte si knižnice pre vizualizáciu dát 2. Navrhnite web aplikáciu pre vizualizáciu dát 3. Implementujte web aplikáciu pre vizualizáciu dát 4. Otestujte web aplikáciu pre vizualizáciu dátLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.