11. 12. 2019  9:35 Hilda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Webaplikácia pre vizualizáciu údajov
Názov témy anglicky: Web application for data visualisation
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti je možné nájsť na internet veľké množstvo rôznorodých dát. Keďže každý dataset má inú štruktúru a význam, bolo by ťažké automatizovane vyhodnotiť vhodnú vizualizáciu na základe analýzy dát, a preto je tu potrebné rozhodnutie človeka. Cieľom práce by malo byť umožniť používateľovi web aplikácie zvoliť spôsob vizualizácie (mapa/graf/...) a tiež vstupné údaje pre vizualizáciu. Úlohy: 1. Naštudujte a otestujte si knižnice pre vizualizáciu dát 2. Navrhnite web aplikáciu pre vizualizáciu dát 3. Implementujte web aplikáciu pre vizualizáciu dát 4. Otestujte web aplikáciu pre vizualizáciu dátObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.