21. 11. 2019  10:31 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie bioseparačných a biotransformačných metód na prípravu nápojov s biologicky účinnými látkami
Názov témy anglicky: Application of bioseparation and biotransformation methods for preparation of beverages with biologically active substances
Stav témy: schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Abstrakt: Téma je zameraná na štúdium metód prípravy surovín pre nápojový priemysel na báze extraktov z rastlinných materiálov. Cieľom bude vývoj metód izolácie cieľových látok v prvom rade z Ibišteka, neskôr aj z iných rastlín obsahujúcich biologicky účinné látky. V rámci teoretického a experimentálneho štúdia bude potrebné vytipovať cieľové látky, implementovať metódy ich chemickej analýzy a izolácie z prírodných materiálov. V prípade potreby bude poredmetom štúdia možnosť modifikácie profilu zloženia extraktov pomocou biokatalytických reakcií.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BIOTE biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.