9. 12. 2019  21:26 Izabela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Využitie bioseparačných a biotransformačných metód na prípravu nápojov s biologicky účinnými látkami
Název tématu anglicky: Application of bioseparation and biotransformation methods for preparation of beverages with biologically active substances
Stav tématu: schváleno (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Abstrakt: Téma je zameraná na štúdium metód prípravy surovín pre nápojový priemysel na báze extraktov z rastlinných materiálov. Cieľom bude vývoj metód izolácie cieľových látok v prvom rade z Ibišteka, neskôr aj z iných rastlín obsahujúcich biologicky účinné látky. V rámci teoretického a experimentálneho štúdia bude potrebné vytipovať cieľové látky, implementovať metódy ich chemickej analýzy a izolácie z prírodných materiálov. V prípade potreby bude poredmetom štúdia možnosť modifikácie profilu zloženia extraktov pomocou biokatalytických reakcií.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-BIOTE biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.