Jan 23, 2020   9:44 a.m. Miloš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie bioseparačných a biotransformačných metód na prípravu nápojov s biologicky účinnými látkami
Title of topic in English: Application of bioseparation and biotransformation methods for preparation of beverages with biologically active substances
State of topic: approved (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Summary: Téma je zameraná na štúdium metód prípravy surovín pre nápojový priemysel na báze extraktov z rastlinných materiálov. Cieľom bude vývoj metód izolácie cieľových látok v prvom rade z Ibišteka, neskôr aj z iných rastlín obsahujúcich biologicky účinné látky. V rámci teoretického a experimentálneho štúdia bude potrebné vytipovať cieľové látky, implementovať metódy ich chemickej analýzy a izolácie z prírodných materiálov. V prípade potreby bude poredmetom štúdia možnosť modifikácie profilu zloženia extraktov pomocou biokatalytických reakcií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-BIOTE Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.