31. 10. 2020  14:54 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Výskum procesov v hybridnom reaktore pre reakcie v kvapalnej a plynnej fáze
Název tématu anglicky:
Study of processes in hybrid reactor occurring in liquid and gaseous phase.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Pre mnohé prioritné a rezistentné látky je charakteristický vyšší obsah prchavých látok. V praxi sa často aplikujú reakcie v kvapalnej fáze, pričom dochádza k stripovaniu prchavej zložky a následným reakciám v plynnej fáze. Navrhované riešenie uvažuje integrálny proces reakcií v kvapalnej a plynnej fáze. Súčasťou diplomovej práce bude zároveň overenie možnosti využitia procesu adsorpcie na kvantitatívne posúdenie zvyškového množstva plynných reaktantov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.