Dec 12, 2019   3:24 p.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Výskum procesov v hybridnom reaktore pre reakcie v kvapalnej a plynnej fáze
Title of topic in English: Study of processes in hybrid reactor occurring in liquid and gaseous phase.
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Summary: Pre mnohé prioritné a rezistentné látky je charakteristický vyšší obsah prchavých látok. V praxi sa často aplikujú reakcie v kvapalnej fáze, pričom dochádza k stripovaniu prchavej zložky a následným reakciám v plynnej fáze. Navrhované riešenie uvažuje integrálny proces reakcií v kvapalnej a plynnej fáze. Súčasťou diplomovej práce bude zároveň overenie možnosti využitia procesu adsorpcie na kvantitatívne posúdenie zvyškového množstva plynných reaktantov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.