24. 1. 2020  9:15 Timotej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výskum procesov v hybridnom reaktore pre reakcie v kvapalnej a plynnej fáze
Názov témy anglicky: Study of processes in hybrid reactor occurring in liquid and gaseous phase.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt: Pre mnohé prioritné a rezistentné látky je charakteristický vyšší obsah prchavých látok. V praxi sa často aplikujú reakcie v kvapalnej fáze, pričom dochádza k stripovaniu prchavej zložky a následným reakciám v plynnej fáze. Navrhované riešenie uvažuje integrálny proces reakcií v kvapalnej a plynnej fáze. Súčasťou diplomovej práce bude zároveň overenie možnosti využitia procesu adsorpcie na kvantitatívne posúdenie zvyškového množstva plynných reaktantov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.