Nov 12, 2019   10:55 p.m. Svätopluk
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Štúdium poloprevádzkového rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou
Title of topic in English: Study of semi-pilot fluidized bed recarbonization reactor
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Summary: Cieľom diplomovej práce bude spracovať doterajšie podklady získané pri štúdiu laboratórneho reaktora s fluidizovanou vrstvou, vyhodnotiť hydrodynamiku fluidizačného reaktora a jej vplyv na zmenu veľkosti častíc v závislosti od parametrov procesu a vplyv hydrauliky na expanziu fluidizovanej vrstvy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.