Jan 28, 2020   7:31 a.m. Alfonz
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Nový spôsob izolácie a aplikácie liečiv formou hlboko eutektických rozpúšťadiel
Title of topic in English: The new method of isolation and drug delivery through deep eutectic solvents
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 5
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Summary: Práca sa bude zaoberať skúmaním vhodnosti jednotlivých rozpúšťadiel pre vybrané liečiva/ výživové doplnky a zvyšovaním ich rozpustnosti. Súbor látok bude predstavovať vitamíny, proteíny, antioxidanty prípadne látky zaraďované medzi farmakoterapeutiká. Takéto zlúčeniny je možné využiť na úpravu senzorických vlastností, avšak najmä ako náhrada klasických foriem (tabletizovanie, tobolkovanie). Cieľ práce je vhodne ovplyvniť koncentráciu aktívnych látok a zvýšiť/zrýchliť ich vstrebateľnosť organizmom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOPOT Biotechnology and Food Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.