9. 12. 2019  13:15 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Nový spôsob izolácie a aplikácie liečiv formou hlboko eutektických rozpúšťadiel
Názov témy anglicky: The new method of isolation and drug delivery through deep eutectic solvents
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 5
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Abstrakt: Práca sa bude zaoberať skúmaním vhodnosti jednotlivých rozpúšťadiel pre vybrané liečiva/ výživové doplnky a zvyšovaním ich rozpustnosti. Súbor látok bude predstavovať vitamíny, proteíny, antioxidanty prípadne látky zaraďované medzi farmakoterapeutiká. Takéto zlúčeniny je možné využiť na úpravu senzorických vlastností, avšak najmä ako náhrada klasických foriem (tabletizovanie, tobolkovanie). Cieľ práce je vhodne ovplyvniť koncentráciu aktívnych látok a zvýšiť/zrýchliť ich vstrebateľnosť organizmom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.