27. 10. 2020  13:57 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Optimalizácia prevádzky kontinuálnej zahusťovacej nádrže
Název tématu anglicky:
Optimization of continual operation of thickening tank
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Využitie zahusťovania v technologickej praxi je známe napríklad z procesu aktivácie, kedy je zahusťovacia nádrž využívaná aktívne na zabezpečenie recirkulácie kalu a na udržanie požadovanej koncentrácie v aktivačnej nádrži. Cieľom práce je regulovanie koncentrácie suspendovaných látok s prihliadnutím na najvhodnejší spôsob zahusťovania z hľadiska následnej separácie látok a vypracovanie matematického modelu pre optimálnu sedimentáciu s využitím meraní statických zahusťovacích pokusov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.