Nov 12, 2019   5:28 p.m. Svätopluk
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Optimalizácia prevádzky kontinuálnej zahusťovacej nádrže
Title of topic in English: Optimization of continual operation of thickening tank
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Summary: Využitie zahusťovania v technologickej praxi je známe napríklad z procesu aktivácie, kedy je zahusťovacia nádrž využívaná aktívne na zabezpečenie recirkulácie kalu a na udržanie požadovanej koncentrácie v aktivačnej nádrži. Cieľom práce je regulovanie koncentrácie suspendovaných látok s prihliadnutím na najvhodnejší spôsob zahusťovania z hľadiska následnej separácie látok a vypracovanie matematického modelu pre optimálnu sedimentáciu s využitím meraní statických zahusťovacích pokusov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.