14. 12. 2019  8:49 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Optimalizácia prevádzky kontinuálnej zahusťovacej nádrže
Názov témy anglicky: Optimization of continual operation of thickening tank
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt: Využitie zahusťovania v technologickej praxi je známe napríklad z procesu aktivácie, kedy je zahusťovacia nádrž využívaná aktívne na zabezpečenie recirkulácie kalu a na udržanie požadovanej koncentrácie v aktivačnej nádrži. Cieľom práce je regulovanie koncentrácie suspendovaných látok s prihliadnutím na najvhodnejší spôsob zahusťovania z hľadiska následnej separácie látok a vypracovanie matematického modelu pre optimálnu sedimentáciu s využitím meraní statických zahusťovacích pokusov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.