Nov 19, 2019   6:43 a.m. Alžbeta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Príprava nanoželeza a nanomagnetitu a ich použitie pri odstraňovaní arzénu z vôd
Title of topic in English: Preparation of Nano Iron and Nano Magnetite and Its Use In the Removal of Arsenic From Water
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Summary: Cieľom diplomovej práce bude v laboratórnych podmienkach pripraviť nanoželezo zelenou syntézou z odpadového prírodného materiálu a nanomagnetit simultánnym zrážaním železnatých a železitých solí. Následne bude študovaná možnosť nanášania týchto materiálov na pevné matrice, ako granulované aktívne uhlie a prírodný zeolit. Zároveň sa stanovia textúrne vlastnosti takto modifikovaných sorbentov. V konečnom dôsledku bude pomocou procesu adsorpcie zistená účinnosť odstraňovania arzénu z vôd takto modifikovaným aktívnym uhlím a zeolitom, pričom sa opíše aj rovnováha, kinetika a termodynamika adsorpcie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.