11. 12. 2019  14:24 Hilda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Štúdium využitia eutektických zmesí pri získavaní látok s pridanou hodnotou
Názov témy anglicky: Study of the use of eutectic mixtures in obtaining value added substances
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Abstrakt: Eutektické zmesi radíme medzi rozpúšťadlá, ktoré sa skladajú z dvoch, alebo viacerých zložiek, ktoré sú samé o sebe tuhé. Po ich vzájomnom zmiešaní dochádza k tvorbe vodíkových mostíkov a výsledná zmes ostáva pri laboratórnej teplote kvapalná. Jednou z vlastností, ktorá ich posledné roky dostáva do popredia je, že sú biodegradovateľné. Okrem toho sú netoxické, pripravujú sa z prírodných zložiek, sú environemntálne nezávadné a takzvané „green“. Ich využitie je momentálne veľmi široké a nové uplatnenia sa neustále skúmajú. Možno ich napríklad použiť na extrakciu látok z rôznych druhov biomasy. Práca bude zameraná na aplikáciu eutektických zmesí pri extrakcii a analýzu získaných produktov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.