Nov 17, 2019   1:29 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štúdium využitia eutektických zmesí pri získavaní látok s pridanou hodnotou
Title of topic in English: Study of the use of eutectic mixtures in obtaining value added substances
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Summary: Eutektické zmesi radíme medzi rozpúšťadlá, ktoré sa skladajú z dvoch, alebo viacerých zložiek, ktoré sú samé o sebe tuhé. Po ich vzájomnom zmiešaní dochádza k tvorbe vodíkových mostíkov a výsledná zmes ostáva pri laboratórnej teplote kvapalná. Jednou z vlastností, ktorá ich posledné roky dostáva do popredia je, že sú biodegradovateľné. Okrem toho sú netoxické, pripravujú sa z prírodných zložiek, sú environemntálne nezávadné a takzvané „green“. Ich využitie je momentálne veľmi široké a nové uplatnenia sa neustále skúmajú. Možno ich napríklad použiť na extrakciu látok z rôznych druhov biomasy. Práca bude zameraná na aplikáciu eutektických zmesí pri extrakcii a analýzu získaných produktov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.