25. 10. 2020  16:02 Aurel
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Název tématu anglicky: Arsenic Removal From Water by Adsorption In a Fluidized Bed Reactor
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bude v laboratórnych podmienkach uviesť do prevádzky reaktor s fluidizovanou vrstvou s granulovaným oxidom železitým a opísať charakteristické vlastnosti fluidizovanej vrstvy častíc, prahovú rýchlosť fluidizácie a expanziu fluidizovanej vrstvy. Výsledky experimentálneho a matematického modelovania reaktora budú využité pre návrh poloprevádzkového reaktora, ktorého prevádzka bude overená na reálnom vodárenskom zdroji kontaminovanom arzénom.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.