Nov 22, 2019   7:39 p.m. Cecília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Title of topic in English: Arsenic Removal From Water by Adsorption In a Fluidized Bed Reactor
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Summary: Cieľom diplomovej práce bude v laboratórnych podmienkach uviesť do prevádzky reaktor s fluidizovanou vrstvou s granulovaným oxidom železitým a opísať charakteristické vlastnosti fluidizovanej vrstvy častíc, prahovú rýchlosť fluidizácie a expanziu fluidizovanej vrstvy. Výsledky experimentálneho a matematického modelovania reaktora budú využité pre návrh poloprevádzkového reaktora, ktorého prevádzka bude overená na reálnom vodárenskom zdroji kontaminovanom arzénom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.