Dec 15, 2019   1:53 a.m. Ivica
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štúdium vlastností polymérnych gélov určených na čistenie objektov výtvarného umenia
Title of topic in English: Properties of polymeric gels intended for cleaning objects of fine art
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Natural and Synthetic Polymers - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Summary: Moderné metódy čistenia povrchov objektov dedičstva využívajú princípy fyzikálnej a koloidnej chémie na prípravu systémov schopných zabezpečiť prienik účinnej látky na povrch artefaktu a následné jemné, ale efektívne odstránenie nečistôt rôzneho druhu. Cieľom práce bude prešetriť fyzikálno-chemické vlastnosti amfigélov na báze poly(2-oxazolínov), skúmať vzťah medzi spôsobom prípravy a vlastnosťami a následne overiť ich vhodnosť pri procesoch čistenia rôzne kontaminovaných a degradovaných povrchov obrazov. Práca sa vypracováva v spolupráci s ÚP SAV (Dr. J. Kronek), FCHPT STU a autorizovaným reštaurátorom (D. Stojkovičová, akad. mal.)Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.