19. 1. 2020  3:08 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Štúdium vlastností polymérnych gélov určených na čistenie objektov výtvarného umenia
Názov témy anglicky: Properties of polymeric gels intended for cleaning objects of fine art
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Abstrakt: Moderné metódy čistenia povrchov objektov dedičstva využívajú princípy fyzikálnej a koloidnej chémie na prípravu systémov schopných zabezpečiť prienik účinnej látky na povrch artefaktu a následné jemné, ale efektívne odstránenie nečistôt rôzneho druhu. Cieľom práce bude prešetriť fyzikálno-chemické vlastnosti amfigélov na báze poly(2-oxazolínov), skúmať vzťah medzi spôsobom prípravy a vlastnosťami a následne overiť ich vhodnosť pri procesoch čistenia rôzne kontaminovaných a degradovaných povrchov obrazov. Práca sa vypracováva v spolupráci s ÚP SAV (Dr. J. Kronek), FCHPT STU a autorizovaným reštaurátorom (D. Stojkovičová, akad. mal.)Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.