14. 12. 2019  0:11 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti využitia eutektických rozpúšťadiel pri izolácii vlákien
Názov témy anglicky: Possibilities of using eutectic solvents to isolate the fibers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Abstrakt: Cieľom tejto práce je vypracovať rešerš a vykonať experimentálne práce zamerané na získanie informácií o možnostiach použitia eutektických rozpúšťadiel pri odstraňovaní lignínu z pôvodnej biomasy (drevo). Okrem základných analytických postupov sa budú sledovať vlastnosti izolovaných vlákien pričom sa využijú dostupné zariadenia na oddelení. Rozbory sa budú orientovať na zloženie vlákien a rozpustenému kvapalnému zvyšku z hľadiska zloženia rozpustených zložiek.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.