Nov 17, 2019   2:27 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Možnosti využitia eutektických rozpúšťadiel pri izolácii vlákien
Title of topic in English: Possibilities of using eutectic solvents to isolate the fibers
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Summary: Cieľom tejto práce je vypracovať rešerš a vykonať experimentálne práce zamerané na získanie informácií o možnostiach použitia eutektických rozpúšťadiel pri odstraňovaní lignínu z pôvodnej biomasy (drevo). Okrem základných analytických postupov sa budú sledovať vlastnosti izolovaných vlákien pričom sa využijú dostupné zariadenia na oddelení. Rozbory sa budú orientovať na zloženie vlákien a rozpustenému kvapalnému zvyšku z hľadiska zloženia rozpustených zložiek.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.