11. 12. 2019  14:23 Hilda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Impregnácia štiepok a vplyv na kvalitu buničiny
Názov témy anglicky: Impregnation of chips and effect on pulp quality
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Abstrakt: Impregnácia drevnej suroviny vo forme štiepok je jeden zo základných procesov ovplyvňujúcich priebeh a výsledok delignifikácie (várky). Ovplyvňuje rýchlosť a súčasne i množstvo neprevarov a teda aj výťažok buničiny. Cieľom je analyzovať rýchlosť a kvalitu (homogénnosť) impregnácie štiepok rôznymi výluhmi a sledovať vplyv impregnácie na kvalitu výslednej buničiny. Jednou z úloh v rámci riešenia tejto témy by bolo sledovať vplyv sezónnosti (vlhkosti) na proces impregnácie a výsledné vlastnosti buničiny.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.