Dec 14, 2019   10:42 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Impregnácia štiepok a vplyv na kvalitu buničiny
Title of topic in English: Impregnation of chips and effect on pulp quality
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Summary: Impregnácia drevnej suroviny vo forme štiepok je jeden zo základných procesov ovplyvňujúcich priebeh a výsledok delignifikácie (várky). Ovplyvňuje rýchlosť a súčasne i množstvo neprevarov a teda aj výťažok buničiny. Cieľom je analyzovať rýchlosť a kvalitu (homogénnosť) impregnácie štiepok rôznymi výluhmi a sledovať vplyv impregnácie na kvalitu výslednej buničiny. Jednou z úloh v rámci riešenia tejto témy by bolo sledovať vplyv sezónnosti (vlhkosti) na proces impregnácie a výsledné vlastnosti buničiny.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.