19. 1. 2020  3:07 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Klimatické zmeny a optimalizácia úpravy dreva pre celulózovo-papierenský priemysel
Názov témy anglicky: Adaption to climate change by optimizing wood treatments fed into biorefinery reactor
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Abstrakt: Mondi’s philosophy is to make the best from our valuable raw material wood. Climate change results in more and more hot and dry summers mean considerable growing stresses to the tree which leads to a lower resistance towards bark beetle infections. Effected wood is stored in the forest and dryness of wood is increasing gradually. Your task would be to use a combination of wood chips at different moisture content and shapes/thickness of wood and treat it in a wood biorefinery reactor to liberate valuable feed stock materials such cellulose fibers, lignin and hemicelluloses/sugars. Chips from industrial chipper (Mondi Štětí) of different dryness and different thickness will be cooked in lab conditions for two different kappa number levels. The yield, the residual lignin content and the rejected / untreated wood shall be analysed. Performing your bachelor thesis with Mondi gives you a great opportunity to get to know our worldwide network of mills and plants.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.