Dec 16, 2019   12:03 p.m. Albína
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné nenasýtené uhľovodíky
Title of topic in English: Catalytic conversion of ethanol to industrially important unsaturated hydrocarbons
State of topic: approved (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Blažej Horváth, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Blažej Horváth, PhD.
Summary: Doplnenie literárnej rešerše so zameraním na najnovšiu odbornú literatúru. Príprava dehydrogenačných a dehydratačných katalyzátorov. Štúdium konverzie etanolu v jednolôžkovom a dvojlôžkovom usporiadaní reaktora. Charakterizácia katalyzátorov. Kritické vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHTI Chemical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.