15. 12. 2019  16:06 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Lignín a jeho rozpustnosť v zelených rozpúšťadlách
Názov témy anglicky: Lignin and its solubility in green solvents
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Abstrakt: Nové zelené rozpúšťadlá sú produkované z pomerne lacných, netoxických, kompletne biodegradovateľných a biokompatibilných materiálov a ich jednoduchá príprava vyžaduje len zahrievanie a mechanické miešanie na vykonanie syntézy v jednom kroku. Cieľom je stanoviť rozpustnosť lignínu v jednotlivých zelených rozpúšťadlách a vyhodnotenie zmien, ktoré nastali v dôsledku tohto procesu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.