28. 1. 2020  21:12 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Transformácia bioetanolu na priemyselne významné monoméry
Názov témy anglicky: Transformation of bioethanol to industrially important monomers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Blažej Horváth, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Blažej Horváth, PhD.
Abstrakt: Spracovanie literárnej rešerše o možnostiach využitia etanolu ako náhrady za tradičné petrochemické suroviny. Príprava katalyzátorov pre transformáciu etanolu. Analýza reakčných produktov vzniknutých z etanolu. Vyhodnotenie nameraných údajov a ich porovnanie s údajmi z literatúry.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.