Dec 15, 2019   1:51 a.m. Ivica
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Katalytická oxidácia propénu v plynnej fáze
Title of topic in English: Catalytic oxidation of propene in the gas phase
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Blažej Horváth, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Blažej Horváth, PhD.
Summary: Spracovanie literárnej rešerše z oblasti tradičných a alternatívnych spôsobov selektívnej oxidácie propénu so zámerom zníženia tvorby vedľajších produktov. Príprava oxidoredukčných katalyzátorov. Testovanie katalyzátorov pri oxidácii propénu v plynnej fáze. Vyhodnotenie výsledkov a ich konfrontácia s odbornou literatúrou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.