6. 12. 2019  16:04 Mikuláš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Izolácia kapsaicínu s použitím rôznych extrakčných činidiel a metód
Názov témy anglicky: Isolation of capsaicin using various extraction agents and methods
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Abstrakt: Kapsaicín je rastlinný alkaloid, ktorý je zodpovedný za pálivú chuť papriky, ide o hlavný alkaloid paprík Capsicum. Pre človeka je dráždivý a vyvoláva pocit pálenia. Kapsaicín a niekoľko príbuzných zlúčenín sa spoločne nazývajú kapsaicinoidy. Je prakticky nerozpustný vo vode, ale voľne rozpustný v alkohole, éteri, benzéne a chloroforme a tiež sa používa ako miestne analgetikum. Cieľom bakalárskej práce bude využitie rôznych extrakčných metód na získavanie kapsaicinoidov. Porovnávali by sa metódy ako Soxhletova extrakcia, zrýchlená rozpúšťadlová extrakcia (ASE) a extrakcia s využitím vybraných hlboko eutektických zmesí. Na zhodnotenie účinnosti extrakčných metód by sa využila gravimetrická analýza. Na potvrdenie izolovaných látok sa použijú chromatografické metódy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.