Jan 25, 2020   10:05 a.m. Gejza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Izolácia kapsaicínu s použitím rôznych extrakčných činidiel a metód
Title of topic in English: Isolation of capsaicin using various extraction agents and methods
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Summary: Kapsaicín je rastlinný alkaloid, ktorý je zodpovedný za pálivú chuť papriky, ide o hlavný alkaloid paprík Capsicum. Pre človeka je dráždivý a vyvoláva pocit pálenia. Kapsaicín a niekoľko príbuzných zlúčenín sa spoločne nazývajú kapsaicinoidy. Je prakticky nerozpustný vo vode, ale voľne rozpustný v alkohole, éteri, benzéne a chloroforme a tiež sa používa ako miestne analgetikum. Cieľom bakalárskej práce bude využitie rôznych extrakčných metód na získavanie kapsaicinoidov. Porovnávali by sa metódy ako Soxhletova extrakcia, zrýchlená rozpúšťadlová extrakcia (ASE) a extrakcia s využitím vybraných hlboko eutektických zmesí. Na zhodnotenie účinnosti extrakčných metód by sa využila gravimetrická analýza. Na potvrdenie izolovaných látok sa použijú chromatografické metódy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.