6. 12. 2019  13:48 Mikuláš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Biokatalytické oxidačno-redukčné premeny aldehydov a alkoholov pri príprave prírodných aróm
Název tématu anglicky: Biocatalytic oxidation-reduction conversions of aldehydes and alcohols in the preparation of natural aromas
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Abstrakt: Téma bakalárskej práce spadá do oblasti prípravy prírodných aróm s prívlastkom „green notes“. Tieto látky sú z chemického hľadiska nasýtenými a nenasýtenými aldehydmi a alkoholmi a patria do skupiny oxilipínov, pretože vznikajú prirodzene v bunkách oxidatívnym štiepením mastných kyselín. Pretože nie je jednoduché dosiahnuť podľa potreby špecificky tvorbu daného alifatického aldehydu alebo alkoholu, je ekonomicky významné hľadať alternatívne spôsoby ich prípravy s využitím biokatalýzy. Úlohou bakalárskej práce bude najmä experimentálne štúdium možností vzájomnej premeny vybraných aldehydov a alkoholov pomocou celobunkových biokatalyzátorov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOT biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.