Dec 16, 2019   9:27 a.m. Albína
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Biokatalytické oxidačno-redukčné premeny aldehydov a alkoholov pri príprave prírodných aróm
Title of topic in English: Biocatalytic oxidation-reduction conversions of aldehydes and alcohols in the preparation of natural aromas
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Summary: Téma bakalárskej práce spadá do oblasti prípravy prírodných aróm s prívlastkom „green notes“. Tieto látky sú z chemického hľadiska nasýtenými a nenasýtenými aldehydmi a alkoholmi a patria do skupiny oxilipínov, pretože vznikajú prirodzene v bunkách oxidatívnym štiepením mastných kyselín. Pretože nie je jednoduché dosiahnuť podľa potreby špecificky tvorbu daného alifatického aldehydu alebo alkoholu, je ekonomicky významné hľadať alternatívne spôsoby ich prípravy s využitím biokatalýzy. Úlohou bakalárskej práce bude najmä experimentálne štúdium možností vzájomnej premeny vybraných aldehydov a alkoholov pomocou celobunkových biokatalyzátorov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.