16. 12. 2019  10:46 Albína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Skúmanie modálnych vlastností vlnovodov pre ultrazvukom podporované technologické procesy
Názov témy anglicky: Investigation of modal properties of waveguides for ultrasonic assisted technological processes
Stav témy: schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Lenka Kolíková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Lenka Kolíková, PhD.
Abstrakt: Urobte prehľad súčasného stavu v oblasti UPTP. Charakterizujte jednotlivé prvky systému pre UPTP. Vytvorte simulačné modely vybraných tvarov vlnovodov. Analyzujte vplyv tvaru a geometrických parametrov vlnovodov na ich modálne vlastnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.