9. 12. 2019  0:20 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Biopolymérne matrice potenciálne využiteľné pre medicínske aplikácie
Názov témy anglicky: Biopolymer matrixes potentially usable in medicine applications
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ida Vašková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ida Vašková, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude venovaná zaujímavej problematike výskumu v oblasti biodegradovateľných polymérnych materiálov, potenciálne využiteľných v tkanivovom inžinierstve. Pozorovaný bude ich účinok na dermálne fibroblasty, prípadne vnútorná štruktúra pomocou elektrónovej mikroskopie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPTN437M1_4B Makromolekulová chémia